Долина

Централізована бактеріологічна лабораторія є структурним підрозділом центральної районної лікарні.
Проводить діагностичні дослідження по виявленню збудника інфекційних захворювань для міських жителів та здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд в 5 закладах міста та району. Має дозвіл режимної комісії на право роботи з мікроорганізмами III і IV груп патогенності
Основні напрямки діяльності:
• виділення та ідентифікація збудника інфекційного процесу;
• профілактика внутрішньо лікарняних інфекцій ;
• оцінка якості протиепідемічного режиму й дезінфекційних заходів;
• епідеміологічний моніторинг
Усі лабораторні процедури: посів, виділення, ідентифікація різних мікроорганізмів та їх антибіотикограми проводяться за уніфікованими методами відповідно до чинних нормативно-методичних документів.
Перелік обстежень, які проводять Централізована бактеріологічна лабораторія:
• Дослідження слизу з зіва та носа на виявлення коринебактерій дифтерії.
• Дослідження слизу з зіва та носа на виявлення патогенного стафілококу.
• Дослідження слизу з носоглотки на виявлення збудників кашлюку та пара -кашлюку.
• Дослідження клінічного матеріалу (слиз з носоглотки, ліквору, крові) на виявлення менінгококів.
• Дослідження клінічного матеріалу (слиз з зіва та носа, харкотиння, сечі, жовчі, виділення з ран, виділення з вух, очей, статевих органів та ін.) на виявлення патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів .
• Дослідження фекалій на виділення патогенних та умовно-патогенних ентеробактерій.
• Дослідження фекалій на виявлення дисбактеріозу кишківника.
• Дослідження сироватки крові в реакції аглютинації на туляремію, бруцельоз, рикетсіози, черевний тиф та паратифи.
• Дослідження крові на стерильність.
• Визначення чутливості мікроорганізмів до хіміотерапевтичних та антибактеріальних препаратів.
• В системі інфекційного контролю лабораторія також здійснює санітарно-бактеріологічні дослідження.
Номенклатура санітарно-бактеріологічних досліджень зовнішнього середовища стаціонару включає:
- Дослідження змивів з об'єктів зовнішнього середовища на виявлення бактерій групи кишкової палички, патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів.
- Дослідження матеріалу на стерильність (медичний інструментарій, перев’язувальний та шовний матеріал).
- Дослідження слизу з зіва та носа на виявлення патогенного стафілококу у персоналу хірургічного профілю.
В сучасний період серед збудників нозокоміальних гнійно-запальних процесів вагому частку становлять бактерії , які характеризуються множинною стійкістю до антибактеріальних препаратів. Надається консультації по корекції мікробіоценозу кишківника.
Основні завдання бактеріологічної лабораторії:
• проведення мікробіологічного моніторингу забруднення середовища в лікувальних закладах міста, контроль стерильності медичного інструментарію, шовного матеріалу,виробів медичного призначення;
• виділення, ідентифікацію,вивчення біологічних властивостей і епідмаркерів мікроорганізмів;
• визначення чутливості мікроорганізмів, що виділені, до хіміотерапевтичних та антибактеріальних препаратів;
• відбір проб та проведення санітарно-бактеріологічних досліджень з метою поточного контролю протиепідемічного режиму в лікувально-профілактичному закладі;
• участь в плануванні потреби лікувально-профілактичного закладу в антибактеріальних, хіміотерапевтичних, імунобіологічних препаратах та дезінфекційних засобах;
• проведення організаційно-методичної роботи (статистично-аналітична, підготовка кадрів, науково-практична, матеріально-технічне забезпечення);
• освоєння та впровадження в практику методів клінічної діагностики та санітарно-мікробіологічного контролю, що відповідають спеціалізації лікувально-профілактичних закладів (відділів, відділень), що обслуговуються.
На сьогоднішній час активно впроваджуються нові, сучасні методи експрес-діагностики біоагентів в матеріалах життєдіяльності людського організму та об’єктах зовнішнього середовища та індикації їх за допомогою комерційних тест-систем, імунобіологічних препаратів світових лідерів лабораторної діагностики.

Зав. лабораторією Маргарета Кулібаба