Історія лікарні
Долина

АНДРУХ В.С. ВИСОЧАНСЬКА Н.М.
ДОЛИНСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ: МИНУЛЕ ТА СУЧАСНЕ
(до 85- річчя від заснування).
Міська дитяча лікарня, м. Долина Івано-Франківської області

Проходячи вулицями старої частини м. Долини – одного з великих районних центрів Івано-Франківської області, мимоволі звертаєш увагу на ряд будівель, вартих уваги в архітектурному плані. Серед них чотирьохповерхова споруда Долинської міської дитячої лікарні, що по вулиці Міцкевича 23, яка у свій час (20-ті – 30-ті роки 20-го століття) будувалася і функціонувала, як каса хворих. [фото 1]


Каса хворих надавала медичну допомогу населенню м. Долини і прилягаючих сіл. Створення таких осередків медицини – окрема сторінка історії розвитку соціальної охорони здоров’я, що була широко розвинута, на той час, на теренах Західної України. Вони добровільно створювалися робітниками і службовцями, які щомісячно сплачували у касу установи 2% заробітної плати на випадок хвороби. При захворюванні, член каси хворих одержував у ній, крім амбулаторної медичної, ще і соціальну допомогу, що складала 60% від середньомісячного заробітку. Якщо виникала необхідність у стаціонарному лікуванні, то каса хворих оплачувала 50% вартості витрат, а ще 50% оплачувалося державою. Стан здоров’я пацієнтів, грошові вклади та витрати фіксувалися у спеціальних індивідуальних медичних книжках. [фото2,2а]

Фото 2. Індивідуальна медична книжка (Legitymacia obezpieczeniowa)

Фото 2а. Індивідуальна медична книжка

У 1933 році каси хворих реорганізувалися у страхові каси, які виплачували грошову допомогу тільки 50% заробітної плати, решту вартості стаціонарного лікування виплачував застрахований.

З приходом на Прикарпаття (1939 р.) російсько-більшовицького режиму було змінено принципи та структуру охорони здоров’я, що мало, як багато позитивних сторін, так і негативних тенденцій. Кращі будівлі міста були забрані під адміністративні радянсько-партійно-військові органи. Касу хворих «окупував» районний комітет компартії, районний виконавчий комітет та структури, що їх обслуговували (КДБ, редакція районної газети, друкарня)

У 70-80 роках у тодішньому СРСР почали розбудовуватися типові приміщення для адміністративних органів. Розпочалося будівництво такого приміщення і в м. Долині. З «підказки» відомих у районі дитячих лікарів О. Покоцької, З. Біди районному партійному начальству, стала витати ідея про проведення реконструкції з добудовою приміщення каси хворих та передачу його для організації охорони здоров’я дітей у Долинському районі. Про це було прийняте відповідне рішення Долинського райвиконкому. Реконструкція і добудова розпочалася в 1974 і закінчилася в 1977 році. 7 жовтня 1977 року, з нагоди прийняття чергової Конституції СРСР, в м. Долині відкрита одна з найбільших, на той час, на Франківщині, дитяча лікарня. 120-ти ліжковий шпиталь ще й мав поліклінічне відділення, де проводився прийом по 4-х спеціальностях: педіатрія, ЛОР, офтальмологія, травматологія. Згодом почав вестися прийом по дитячій неврології, психіатрії, хірургії, кардіології, тощо.

Першим головним лікарем лікарні став знаний у районі дитячий лікар В.А. Бунь - вихованець Львівської педіатричної школи, учень корифея педіатрії професора С. Ігнатова, особа непересічна. Дивно, як поруч з вимогливістю, енергійністю та наполегливістю в досягненні мети, в ньому дивовижно поєднувалося благородство душі, інтелігентність, чуйність не тільки до маленьких пацієнтів, а і до тих хто мав щастя працювати з ним поряд. .Йому по праву належить чільне місце в ієрархії кращих лікарів Долинського району. З свого поста В. А.Бунь пішов навічно у 1997 році, залишивши по собі ряд своїх учнів та послідовників. В різні роки дитячу лікарню очолювали В.М. Кондрацький, В.С. Андрух, Н.М. Височанська.

З відкриттям лікарні три відділи очолили досвідчений педіатр Зіновія Біда та молоді спеціалісти Володимир Кондрацький та Володимир Андрух. За роки діяльності дитяча лікарня пройшла етапи становлення, розквіту та стабільності. Під керівництвом педіатра вищої кваліфікаційної категорії В. Буня, колектив лікарні в 1983 році зайняв II місце у Всесоюзному огляді-конкурсі дитячих лікарень і був нагороджений Грамотою МОЗ СРСР та ВЦСПС. В цей час в республіканському науково-практичному журналі «Педіатрія, акушерство та гінекологія, №-3» опублікований матеріал про роботу дитячої лікарні. Його автори - головний педіатр Івано-Франківського ОЗВ Л. Мякота та заступник головного лікаря Долинської дитячої лікарні В. Андрух поділилися досвідом роботи дитячої лікарні у сільському районі.

В подальшому розширювався об’єм роботи лікарні, поглиблювалася її спеціалізація. Тут слід відзначити роботу передчасно відійшовшого з життя завідувача інфекційно-боксованим відділом В. Кондрацького, його надзвичайну працездатність. Володимир Михайлович на базі свого відділення започатковував як нові методи лікування так і впроваджував ефективні елементи у наданні інтенсивної та реанімаційної допомоги дітям. Нароблений досвід згодом став базою для відкриття повноцінного відділення інтенсивної терапії та реанімаційної допомоги дітям району. Таке відділення було відкрите у 1992.році. Його очолив Михайло Любко – вихованець Одеської педіатричної школи – гідний наслідник кращих педіатричних традицій лікарні. Тоді ж, вперше, в умовах сільського району, було відкрито неонатологічне відділення. На ентузіазмі медичного персоналу відремонтовано приміщення, з допомогою меценатів придбано необхідне мед устаткування. Проведено відповідне навчання медперсоналу. На жаль, ідея наближення неонатологічної допомоги до дітей раннього віку не знайшла у чиновницьких умах належної підтримки. Відділення не набрало статусу міжрайонного, як планувалося, перестало фінансуватися та припинило функціонування.

З розбудовою нової частини м. Долини в ній концентрувалася велика кількість дітей. Постала необхідність наблизити до них амбулаторну медичну допомогу. До цієї благородної справи активно долучився колектив Долинської бавовнопрядильної фабрики на чолі з її директором А. Федотовим, який взяв на себе фінансування будівництва дитячої поліклініки. Проектування приміщення здійснено головним архітектором району Р. Козієм. Цей лікувально-профілактичний заклад для надання медичної допомоги дітям був відкритий на 2-му році незалежності Української держави. Почали функціонувати нові кабінети, введено нові посади лікарів.

В лікарні постійно впроваджуються передові форми організації охорони здоров’я дітей та нові методи діагностики та лікування. Цьому сприяє тісна співпраця з педіатричними кафедрами Івано-Франківського мед університету та провідними спеціалістами Івано-Франківського УОЗ ОДА і обласної дитячої клінічної лікарні. Зокрема у якості наставників, вчителів, консультантів в лікарні частими гостями були проф. Волосянко Р.П., проф.. Цимбаліста О.Л., доцент Зубик Б.А. Ними читалися лекції по складних розділах педіатрії, здійснювалися клінічні обходи та розбори складних для діагностики випадків, консультувалися хворі діти. У 1983 році лікарню відвідав корифей педіатрії – академік Академії наук вищої школи України, академік Нью-Йоркської академії наук, лауреат Нагороди Святого Володимира АНВШ України, проф. Мощич П.С. Також, під керівництвом державних науково-дослідних закладів, працівниками лікарні здійснюється науковий пошук. Ці дослідження друкуються в республіканських науково-практичних журналах, як-от: «Педіатрія акушерство і гінекологія», «Фізичне виховання у школі», «Сучасна педіатрія», «Галицький лікарський вісник», «Архів клінічної медицини» та інші.

Та якою б доброю не була матеріальна база, основу всіх добрих починань складає людський потенціал. Свій багатий життєвий та професійний досвід, знання молодим лікарям передають завідувач педіатричного відділу З. Ласяк – беззмінний керівник лікарів-інтернів, дільничний педіатр Ц. Тумак, ординатор відділу В. Степанюк (нині пенсіонер). Молодими спеціалістами прийшли працювати у лікарню Н. Височанська, В. Волковецька, П. Зятюк. Тепер це авторитетні серед населення та своїх колег керівники установи та відділів. Заслуговують доброї пам’яті ті, яких вже нема поруч нас. Три – чотири покоління дітей лікувалося у незабутніх педіатрів Марії Литвин, Ольги Покоцької, Олега Неборачко. Завдяки безлічі добрих сердець, чуйних рук середнього та молодшого медичного персоналу врятовано від смерті тисячі наших маленьких пацієнтів. А це не тільки жителі нашого району, а і діти, що мешкають на Болехівщині та Рожнятівщині.

З жалем можна констатувати, що в останні роки значно зменшилося державне фінансування лікарні. Виробляється і вимагає заміни та поповнення матеріальний ресурс. Вже не відповідає сучасним вимогам педіатричної науки оснащення лікарні. Все ж колектив Долинської дитячої лікарні продовжує пошук нових шляхів удосконалення форм і методів роботи направлених на поліпшення стану здоров’я дітей.

07.02.2011р.

Андрух Володимир Степанович, лікар-педіатр Долинської МДЛ

Височанська Наталія Мар’янівна, головний лікар Долинської МДЛ

Адреса для листування: м. Долина, вул.. Чорновола 6/9

Андрух В.С.
Моб.тел..0984191127
Emаіlаndruch@rambler.ru