Інформаційно-аналітичне відділення
Долина

Роль інформаційно-аналітичного відділення в управлінні охороною здоровя Ц РЛ.

Роль інформаційно-аналітичного відділення в управлінні охороною здоровя полягає в організаційно-методичному та оперативному керівництві всіма структурними підрозділами охорони здоровя району.
В центрі уваги стоять наступні завдання:

  • визначення стану здоровя населення району;
  • вивчення аналізу діяльності лікувально-профілактичних закладів;
  • планування лікувально-профілактичної діяльності;
  • організація роботи районних спеціалістів;
  • організація роботи виїзних консультативних бригад;
  • організація методичного керівництва і контролю за діяльністю лікувально-профілактичних закладів ;
  • організація і підготовка статистичного обліку і звітності ;
  • готує оперативну медико-статистичну інформацію для керівників охорони здоровя району;
  • бере участь у проведені спеціальних статистичних досліджень, що проводяться обласним центром медичної статистики;
  • видає довідкові збірки про стан здоровя населення використання ресурсів охорони здоровя і діяльність закладів охорони здоровя .

Під керівництвом інформаційно-аналітичного відділення районні спеціалісти
аналізують свою роботу , проводять експертну оцінку діяльності в розрізі cлужб, в результаті чого розробляються заходи по покращенню якості діагностики і лікування хворих.
Інформаційно-аналітичне відділення розміщене в обласному приміщенні , в
наявності є нормативні документи , аналізи , необхідні додаткові матеріали для його діяльності із районними спеціалістами.

Завідуюча інформаційно-аналітичним відділенням Долинської центральної районної лікарні

Скорода Олександра Михайлівна
Лікар-методист інформаційно-аналітичного відділення Долинської центральної районної лікарні

Івасик Петро Михайлович
Фельдшер інформаційно-аналітичного відділення Долинської центральної районної лікарні

Ільків Леся Михайлівна
Статистик медичний інформаційно-аналітичного відділення Долинської центральної районної лікарні

Филик Марія Ярославівна
Економіст інформаційно-аналітичного відділення Долинської центральної районної лікарні

Костюк Віта Богданівна
Працівники інформаційно-аналітичного відділення Долинської центральної районної лікарні