Долина

АНАЛІЗ

діяльності установ охорони здоров’я Долинського району за 2017 рік
та завдання на 2018 рік.
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ .

На 2017 рік затверджено бюджет на охорону здоров"я 84349,875 тис. грн., фактичні видатки в 2017 році склали 83996,505 тис. грн., в тому числі оплата праці і нарахування на заробітну плату 72811,991 тис. грн., що складає 86,7%, видатки на медикаменти 1731,136 тис. грн. – 2,0%, харчування 385,012 тис. грн. – 0,4%, енергоносії – 6055,128 тис. грн., що складає 7,2% від фактичних видатків.
Витрати на медикаменти в розрахунку на один ліжко-день в 2017 році складають 16,20 грн. проти 11,78 грн. в 2016 році. Витрати на харчування в розрахунку 1 ліжко-день складають 3,60 грн. проти 2,40 грн. в 2016 році.
В 2017 році придбано медичне обладнання та апаратуру на суму 1135,439 тис. грн.
Проведені капітальні ремонти лікувально-профілактичних установ за рахунок коштів місцевого бюджету в 2017 році на суму 2453,639 тис. грн., а саме:
1. Капітальний ремонт поліклінічного відділення ЦРЛ – 311,083 тис. грн.
2. Капітальний ремонт електрощитової поліклінічного відділення ЦРЛ – 34,360 тис. грн.
3. Капітальний ремонт акушерсько-гінекологічного відділення ЦРЛ – 689,384 тис. грн.
4. Експертиза кошторисної документації капітального ремонту даху з утепленням фасаду неврологічного відділення ЦРЛ – 4,657 тис. грн.
5. Капітальний ремонт рентгенкомплексу Медіа – 128,699 тис. грн.
6. Капітальний ремонт центрального входу – 158,311 тис. грн.
7. Капітальний ремонт ліфта – 372,713 тис. грн.
8. Капітальний ремонт дверей (вікон) у ЦРЛ – 49,998 тис. грн.
9. Капітальний ремонт по гідроізоляції ліфта – 35,107 тис. грн.
10. Капітальний ремонт генератора - 20,032 тис. грн.
11. Поточний ремонт сервісної та інженерної ЦРЛ – 61,511 тис. грн.
12. Поточний ремонт сходової ЦРЛ – 63,327 тис. грн.
13. Капітальний ремонт Шевченківської амбулаторії – 270,0 тис. грн.
14. Капітальний ремонт по заміні вікон, дверей по ФАП с.Новошин, ФАП с.Пшеничник– 54,458 тис. грн.
15. Капітальний ремонт ФАП с.Гериня – 199,999 тис. грн.
22 травня 2017 року в Долинській центральній районній лікарні відбулося відкриття сателітного центру нефрології та діалізу. Центр розміщений на першому поверсі стаціонарного корпусу. У відділенні обладнано 5 ліжок, працює 6 апаратів. На кінець 2017 року процедуру гемодіалізу проходять 28 хворих з хронічною нирковою недостатністю. В 2017 році проведено 1548 гемодіалізів. Хворим, що потребують замісної ниркової терапії (гемодіаліз) надається щомісячна адресна допомога згідно програми «Здоров’я населення Прикарпаття». В 2017 році для хворих з нирковою недостатністю виділено коштів на суму 115,249 тис. грн.
З другої половини 2017 року від Долинської центральної районної лікарні відокремились 3 амбулаторії загальної практики – сімейної медицини (Кальнянська, Витвицька, Станківська) та 5 фельдшерсько-акушерських пунктів (Липа, Лужки, Слобода Болехівська, Церківна, Розточки), які ввійшли до складу Витвицької об’єднаної територіальної громади (ОТГ).
В 2017 році проведено оптимізацію ліжкового фонду стаціонарів закладів охорони здоров’я району. В центральній районній лікарні з листопада скорочено 25 ліжок акушерсько-гінекологічного відділення, з них 20 гінекологічних ліжок та 5 ліжок патології вагітності. На даний час в районі функціонує без протитуберкульозного диспансеру 355 ліжок, показник на 10 тис. населення 51,1.

ПОЗАБЮДЖЕТНІ НАДХОДЖЕННЯ
В 2017 році залучено позабюджетних коштів 3568,476 тис. грн. проти 4009,585 тис. грн. в 2016 році, в розрахунку на 1-го жителя 51,34 грн. проти 57,41 грн.

ФІНАНСУВАННЯ МЕДИЧНИХ ПРОГРАМ
Медичні програми профінансовані з місцевого бюджету в 2017 році на суму 283,219 тис. грн., що складає 10,0 відс. від плану, в тому числі:
1. Програма «Здоров’я населення Прикарпаття» 2013-2020 профінансована на суму 115,249 тис. грн. для надання щомісячної адресної допомоги хворим, що потребують замісної ниркової терапії (гемодіаліз).
2. Програма протидії захворюванню на туберкульоз в районі на 2017-2020 роки профінансована на суму 35,170 тис. грн. для проведення комплексної діагностики туберкульозу шляхом рентгенологічного обстеження.
3. Програма покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів на 2017-2020 роки профінансована на суму 132,8 тис. грн. на пільгове медикаментозне забезпечення онкохворих.
4. Регіональна цільова програма запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2016-2020 роки в 2017 році з місцевого бюджету не фінансувалась.

КАДРИ
В 2017 році покращилось укомплектування кадрами сільських закладів охорони здоров’я. Молодим спеціалістом - сімейним лікарем поповнилась Шевченківська та Станківська амбулаторії ЗПСМ . Залишаються вакантними 0,5 посади сімейного лікаря у Вишківській амбулаторії .
На кінець 2017 рік в районі працює 237 лікарів, 4 біологи і 5 лікарів лаборантів. З них атестовано – 160, процент атестованих – 67,5% ( 2016 році – 70,0%) , обласний показник по районах і містах за 2017 рік – 71,0%.
Вищу категорію мають – 56
Першу – 70
Другу – 34
Протягом 2017 року в район прибуло 8 лікарів , з них випускники медичного університету – 6 . В 2017 році пройшли курси 57 лікарів , з них ПАЦ– 17 лікарів , ТУ – 35 , спеціалізацію – 5. Атестовано 17 лікарів, з них отримали :
Вищу категорію – 5
Першу – 6
Другу – 6
П’ятеро лікарів отримали сертифікати на звання лікаря-спеціаліста . Питома вага атестованих керівників в охороні здоров’я та їх заступників по району за 2017 рік складає 50,0%, при обласному показнику за 2016 рік – 63,7%.
Середніх медичних працівників в районі 573, з них атестовано 381, що складає 66,5%, при обласному показнику по районах і містах за 2017 рік 70,0% .
За 2017 рік атестовано 56 середніх медичних працівників проти 63 в 2016 році, з них отримали :
Вищу категорію – 41
Першу – 10
Другу – 5
Прибуло за 2017 рік 6 середніх медпрацівників, вибуло 10.

ДЕМОГРАФІЯ
Погіршуються демографічні показники, народжуваність зменшується , зменшується відповідно природний приріст. В порівнянні з 2016 роком відмічається спад народжуваності – 10,0 на 1000 населення проти 11,1 в 2016 році та зменшення смертності – 12,7 на 1000 населення проти 13,3 за 2016 рік. Народилось на 83 дітей менше ніж в 2016 році.
Природний приріст має від’ємні показники, -2,7 в порівнянні з минулим роком - -2,2 на 1000 населення.
Найвищий природній приріст по Долинській дільниці +1,0, найнижчий по Тростянецькій дільниці - -10,5 на 1000 населення.

МАЛЮКОВА ТА МАТЕРИНСЬКА СМЕРТНІСТЬ

Негативним є те, що збільшився в порівнянні з минулим роком показник смертності дітей першого року життя. Померло 6 дітей першого року життя , показник на 1000 новонароджених складає 8,6 %о проти 2,6 %о за 2016 рік, коли померло 2 дітей першого року життя при обласному показнику за 2016рік 6,6%о. Збільшився і показник перинатальної смертності - 4,5 на 1000 народжених живими та мертвими ( 3 мертвонароджених) проти 1,3%о
( 1 мертвонароджений) в 2016році. За звітний період материнської смертності не зафіксовано.

ВІДВІДУВАННЯ В АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНІ ЗАКЛАДИ.

Збільшилась за звітний період кількість відвідувань в амбулаторно-поліклінічні установи. За 2017 рік кількість відвідувань (без стоматологів) складає 519479, проти 516560 за 2016 рік, на одного жителя 7,5 проти 7,4 за 2016 рік. Кількість відвідувань лікарями вдома зменшилась на 5,7 % - 44185 проти 46841 за 2016р., відповідно зменшився і показник кількості відвідувань на 100 жителів вдома до 63,6 проти 67,1 за аналогічний період минулого року.
Зменшилась кількість відвідувань в поліклініці по дитячій МЛ, Великотур’янській, Тростянецькій, Княжолуцькій, Вишківській, Кальнянській, дільницях, зменшилась кількість відвідувань лікарями вдома по дитячій МЛ, Великотур’янській, Тростянецькій, Княжолуцькій, Витвицькій, Кальнянській амбулаторіях. По всіх інших установах показники відвідувань в поліклініці та вдома зросли.

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ.
В 2017 відмічається незначне зменшення загальної і первинної захворюваності всього населення в порівнянні з попереднім роком . Серед амбулаторій ЗПСМ найвищий рівень загальної і первинної захворюваності у Витвицькій амбулаторії, найнижчий – в Шевченківській амбулаторії ЗПСМ. Зменшення загальної та первинної захворюваності в порівнянні з минулим роком відмічається по Долинській ЦРЛ, дитячій МЛ, Великотур’янській, Княжолуцькій, Станківській амбулаторіях.
В порівнянні з обласними показниками захворюваності всього населення показники загальної та первинної захворюваності населення по району нижчі обласних показників за 2016 рік.

ТУБЕРКУЛЬОЗ
В 2017 році погіршилась робота загально-лікарняної мережі по виявленню туберкульозу. Кількість вперше виявлених випадків туберкульозу зменшилось на 20 випадків ,що складає 41,7% в порівнянні з 2016 роком. Виявлено 28 випадків туберкульозу проти 48 в 2016 році. Показник захворюваності туберкульозом на 100 тис. населення складає 40,3 проти 68,7 за 2016 рік. Зменшилась на 56,3% кількість деструктивних форм туберкульозу – 7 випадків проти 16 за 2016 рік. Показник захворюваності деструктивним туберкульозом на 100 тис. населення 10,1 проти 22,9 за 2016 рік при обласному показнику за 2016 рік – 15,9.
Зменшилось виявлення туберкульозу через мікроскопію мазка , виявлено 16 випадків проти 28 в минулому році, показник виявлення туберкульозу на 100 обстежень мокротиння складає 3,5 проти 4,5 в минулому році при обласному показнику за 2016 рік 3,2.
Погіршився показник флюорографічних обстежень на 1000 дорослого населення – 521,1 проти 548,5 .
В 2017 році зменшилось охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення у зв’язку з відсутністю туберкуліну. Показник охоплення туберкулінодіагностикою на 1000 дітей,що підлягали туберкулінодіагностиці складає по району 48,7 проти 128,6 в 2016 році.

ОНКОЗАХВОРЮВАННЯ
Виявлення онкозахворювань збільшилось на 5,2 % в порівнянні з 2016 роком – 161 осіб проти 153 за минулий рік , показник на 100 тис. всього населення 246,0 проти 226,2 за 2016 рік при обласному показнику за 2017 рік 286,5. В ІУ клін групі виявлено 30 хворих, показник питомої ваги онкохворих в ІУ клін. групі – 18,6 проти 15,7 за 2016 рік при обласному показнику за 2017 рік 20,9%.
Покращився показник дорічної летальності первинно виявлених онкохворих - 25,9% проти 30,3% в 2016 році при обласному показнику - 30,7 %.
При профілактичних оглядах виявлено 38 осіб, що складає 23,6% проти 30 осіб, показник 19,6% за 2016 рік при середньо обласному показнику за 2017 рік 19,0%.
В структурі захворюваності на злоякісні новоутвори :
 на першому місці – шкіра – 24 випадки;
 на другому місці – легені – 22 випадки
 на третьому місці – молочна залоза 14 випадків
Гістологічно підтверджено – 160 випадки, що становить 93,6% проти 143 випадків за 2016 рік , що складає 90,5% при середньо обласному показнику за 2017 рік – 84,6% .
Під диспансерним спостереженням у онколога 1152 хворих, показник на 100 тис. населення складає 1657,4 проти 1609,4 в 2016 році
Померло від злоякісних новоутворів 85 хворих проти 110 за 2016 рік, з них 21 – в працездатному віці. За 2017р. питома вага померлих в працездатному віці складає 24,7 проти 25,9 % в 2016 році. Показник смертності від злоякісних новоутворень 122,3 на 100 тис. населення проти 157,6 за 2016 рік при обласному показнику за 2017 рік 157,1. Смертність від злоякісних новоутворів займає друге місце серед причин смерті населення.
Пройшли курс лікування 124 хворих проти 117 хворих в минулому році. Питома вага хворих, які пройшли спеціальне лікування становить 77,0% проти 76,5, % за 2016 рік при середньо обласному показнику за 2017 рік - 71,2%.
За 2017 рік цитологічно обстежено 19801 жінок проти 20456 в 2016 році . При цитологічному скринінгу виявлено 1042 дисплазії, з них важкі – 14, помірні – 696, 3 підозри на рак шийки матки та 1 рак іn situ. Всі важкі дисплазії направленні на консультацію в обласний онкодиспансер і прооперовані. В 2016 році проведено 1464 кольпоскопій проти 1078 в 2016 році, взято 575 біопсій проти 339 в минулому році. Виявлено кольпоскопічно дисплазій – 76, з них 8– важкі, 6 – лейкоплакій, 3 – раки шийки матки, всі проліковані. За 2017 рік виявлено вперше 3 раки шийки матки, 4 раки тіла матки, 5 рак ячників.

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ПО ДЕЯКИХ НОЗОЛОГІЯХ.
Виявлення гіпертонічної хвороби збільшилось на 0,7 % в порівнянні з минулим роком і складає 1653 випадок проти 1641 за 2016 рік, показник 3030,3 на 100 тис. дорослого населення проти 2988,6 за 2016р. при обласному показнику за 2016 рік – 2778,2. Збільшилось виявлення гіпертонічної хвороби по Долинській ЦРЛ, Вигодській МЛ, Тростянецькій, Шевченківській,Станківській амбулаторіях, зменшилась по Вишківській, Княжолуцькій, Витвицькій амбулаторіях.
Зменшилась кількість випадків інфаркту міокарда до 55 випадків проти 58 за 2016 рік, показник захворюваності на інфаркт міокарда складає 100,8 проти 105,6 за 2016 рік на 100 тис. дорослого населення при обласному показнику за 2016 рік - 117,9.
Тромболітичну терапію та стентування в 2017р. проведено 21 хворому з інфарктом міокарда, що є на рівні 2016 року, показник кількості тромболізисів та стентувань на 100 інфарктів складає 38,2 проти 36,2 за 2016 рік при обласному показнику за 2016 рік 42,0.
Смертність від інфарктів на рівні минулого року,по причині інфаркту міокарда померло 10 осіб.
Зросла в 2017 році захворюваність на інсульти. За 2017 рік зареєстровано 150 інсультів проти 145 в 2016 році, показник на 100 тис. дорослого населення 275,0 проти 264,1 за 2016 рік при обласному показнику за 2016 рік - 301,9.
Збільшилась кількість інсультів на фоні гіпертонічної хвороби 118 ( 78,7% від усіх інсультів) проти - 72 за минулий рік ( 49,6% від всіх інсультів).
Зменшилась смертність від інсультів, померло від інсультів 54 особи проти 64 за 2016 рік, в тому числі в працездатному віці 6 осіб проти 13 в працездатному віці за 2016 рік.
На рівні минулого року кількість вперше виявлених випадків цукрового діабету - 215, показник первинної захворюваності на цукровий діабет 394,1 на 100 тис. дорослого населення проти 391,6 за 2016р. при обласному показнику на 2016 рік 379,6. Найнижчий показник виявлення цукрового діабету по Вигодській МЛ – 316,0 , найвищий показник виявлення цукрового діабету по Кальнянській амбулаторії – 722,0.
За 2017 рік по району виявлено 1 випадок сифілісу проти 3 випадків в 2016 році. Показник захворюваності на сифіліс складає 1,4 проти 4,3 на 100 тис. населення в 2016 році.
На рівні минулого року виявлення гонореї - 3 випадки. Показник захворюваності на гонорею складає 4,3 на 100 тис. населення.
Викликає тривогу ситуація в районі щодо ВІЛ/СНІДу. Всього на обліку по Долинському району на кінець 2017 року 102 ВІЛ-інфікованих проти 100 в 2016 році, хворих на СНІД – 37 осіб проти 33 за минулий рік. Вперше виявлено за 2017р. – 13 ВІЛ-інфікованих проти 16 в 2016р., померло – 9 хворих на СНІД проти 4 в 2016 році. Дітей на обліку – 4 , всі отримують лікування. В 2017 році народилась від ВІЛ-інфікованих матерів 1 дитина, проти 2 дітей в 2016 році.
На диспансерному обліку у нарколога перебувало на кінець 2017 року 23 наркомани , проти 25 в 2016 році . На замісній терапії на кінець року перебувало 8 осіб , проти 9 минулого року. Захворюваність на алкогольні психози збільшилась, показник на 100 тис. населення складає 4,3 проти 2,9 в 2016 році . Хворі з алкогольними психозами проліковані в обласному наркологічному диспансері.

ДЕННІ СТАЦІОНАРИ ТА СТАЦІОНАРИ ВДОМА.
Забезпеченість населення ліжками денних стаціонарів при амбулаторно-поліклінічних закладах на рівні минулого року – 120 , що складає 17,3 на 10 тис. населення при обласному показнику за 2016 рік – 16,8.
Збільшилась на 3,0% кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах, 6369 проти 6181 осіб в 2016 році, показник на 10 тис. населення – 916,3 проти 885,0 за 2016 рік, при обласному показнику за 2016 рік 829,8 ,показник пролікованих хворих на 1 ліжко – 53,1 проти 51,5 в 2016 році при обласному показнику за 2016 рік 49,3.
Збільшилася кількість стаціонарів вдома – 4451 проти 4246 в минулому році. Кількість стаціонарів вдома на 10 тис. населення в 2017 році 640,4 проти 608,0 в 2016 році, при обласному показнику за 2016 рік – 700,9.

СТАН ТИМЧАСОВОЇ ТА СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Зросла на 12,8% кількість осіб , які отримали інвалідність в працездатному віці – 256 проти 227 в минулому році. Показник на 10 тис. працездатного населення складає 63,2 проти 56,0 за 2016 рік, при обласному показнику за 2017 рік – 52,3. Серед сільського населення на первинну інвалідність в працездатному віці вийшли 187 осіб, показник складає 71,4 на 10 тис. осіб працездатного віку, серед міського населення первинна інвалідність в працездатному віці – 69 осіб, показник на 10 тис. відповідного населення – 53,4.
В структурі інвалідності осіб працездатного віку по нозологіях на першому місці хвороби системи кровообігу – 45 випадків, на другому хвороби кістково -м’язевої системи – 43 випадки, на третьому травми – 33 випадки, на четвертому онкологічні захворювання – 27 випадків. Розподіл інвалідів в працездатному віці по групах інвалідності : І група – 16 осіб, ІІ група – 89 осіб, ІІІ група – 151 особа.
Зменшилась в районі захворюваність з тимчасовою втратою непрацездатності - 436,9 днів на 100 працюючих проти 484,0 дні але залишається вищою від обласного показника за 2016 рік - 396,4 дні на 100 працюючих.
Зменшилась в порівнянні з минулим роком первинна інвалідність дітей. Визнано інвалідами 38 дітей проти 41 в 2016 році. Показник первинної інвалідності на 10 тис. дітей 25,4 проти 27,5 в 2016 році при обласному показнику за 2016 рік 23,4.


СІМЕЙНА МЕДИЦИНА
В районі на засадах сімейної медицини працює 8 сільських лікарських амбулаторій, які обслуговують 23499 сільського населення , 13 дільниць при поліклінічному відділенні Долинської ЦРЛ, які обслуговують 28500 дорослого населення та 1 дільниця сімейного лікаря при Вигодській МЛ, які обслуговують 712 дорослих. Функціонує 31 дільниця загальної практики – сімейної медицини, на одну штатну посаду сімейного лікаря припадає 1742 особи , на фізичну особу сімейного лікаря припадає 1818 осіб населення. Кількість посад сімейних лікарів на 10 тис. населення складає по району 4,35 при обласному показнику за 2016 рік – 3,9. Вакантною є 0,5 посади сімейного лікаря у Вишківській амбулаторії. Укомплектованість штатних посад сімейних лікарів складає 95,9% при обласному показнику за 2016 рік 89,2%.
Зменшилась на 4,6% кількість відвідувань до лікарів в амбулаторіях ЗПСМ в 2017 році і складає 33378 проти 34973 в 2016 році . Зменшились на 13,1% відвідування вдома - 9775 проти 11243 в 2016 році.
В амбулаторіях функціонує 40 ліжок денних стаціонарів, на яких проліковано 2135 хворих проти 2281 в 2016 році, на 1 ліжко в середньому в рік 53,4 проти 57,0 хворих за 2016 рік. Проте збільшилась на 9,5% кількість пролікованих в стаціонарах вдома 1609 осіб проти 1469 в 2016 році.
Серед населення, яке обслуговується амбулаторіями, виявлено 16 випадків туберкульозу, в тому числі 4 деструктивні форми туберкульозу. Показник захворюваності деструктивними формами туберкульозу на 100 тис. населення по амбулаторіях складає 17,0 при районну показнику 10,1, що свідчить про недостатню роботу по виявленню туберкульозу на ранніх стадіях.
СТОМАТОЛОГІЧНА СЛУЖБА
Кількість відвідувань до стоматологів збільшилась на 0,9% і складає 58511 проти 57968 в 2016 році, проте зменшилась на 1,8% кількість первинних хворих 34124 проти 34748 в 2016 році.
Зменшилась кількість санованих на 1,7% - 17420 проти 17722 в 2016 році.
Число відвідувань на 1 сановану особу складає 3,4 проти 3,3 минулого року. Середня кількість відвідувань на 1-го жителя складає 0,84 проти 0,83 у 2016 році. Питома вага первинних відвідувань від усіх відвідувань до лікарів складає 58,3% проти 59,9 % в 2016 році.
Зменшилась кількість оглянутих в порядку планової санації на 1,9% - 11394 осіб проти 11612 в 2016 році. Сановано в порядку планової санації 6637, з них діти 4720 проти 7162, з них дітей 4834 в 2016 році. Кількість санованих дітей в порядку планової санації зменшилась на 2,4% в порівнянні з минулим роком.
Відсоток потребуючих санації до оглянутих складає 70,4% що характеризує поширеність стоматологічних захворювань. Показник санованих із числа потребуючих – 82,8% проти 82,7 в 2016 році.
Проблемним питанням стоматологічної служби є протезування пільгових категорій населення : учасників АТО, ветеранів війни, ветеранів праці. Протягом 2017 року проведено протезування 52 особи на суму 140840 грн., в тому числі : 2 учасники ЧАЕС на суму 3740 грн. та проведено протезування 50 учасників АТО на суму 137100 грн.

СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА
Зменшилась на кінець 2017 року кількість стаціонарних ліжок по району – 395 проти 420 в 2016 році, в тому числі 40 ліжок протитуберкульозного диспансеру, який фінансується з обласного бюджету . З листопада в Долинській ЦРЛ скорочено 20 гінекологічних ліжок та 5 ліжок патології вагітності. Зайнятість ліжка по району складає 286,3 проти 325,8 за 2016 рік при обласному показнику за 2016 рік – 317,6. Відсоток виконання ліжко-днів по району за 2017 рік 88,9 % проти 101,2% за 2016 рік. З найбільшим навантаженням працювала протягом року дитяча міська лікарня, де відсоток виконання ліжко-днів склав 101,4%.
Зайнятість ліжка зменшилась по всіх закладах. По Долинській ЦРЛ зайнятість ліжка складає 304,2 проти 314,4 за 2016 рік. В 2017 році в Долинській ЦРЛ низька зайнятість ліжка, оскільки були тимчасово згорнені ліжка по наступних профілях:
- Хірургічне відділення – 15 ліжок ( 5 хірургічних, 5 отоларингологічних,
5 офтальмологічних) - цілий 2017 рік.
- Травматологічне відділення – 10 ліжок травматологічних – цілий рік.
- Неврологічне відділення - 15 ліжок - 2 місяці (січень,лютий).
- Інфекційне відділення – 10 ліжок - 5 місяців ( з січня по травень включно).
- Акушерсько-гінекологічне відділення – 20 ліжок ( 10 гінекологічних ліжок – з січня по жовтень включно, 10 пологових - цілий рік).
Зменшилась середня тривалість перебування хворого на ліжку 10,4 проти 10,5 днів за 2016 рік, при обласному показнику за 2016 рік – 9,9. Зменшилась на 14,5% кількість померлих в стаціонарах району - 147 хворих проти 172 за аналогічний період минулого року, відповідно зменшилась і летальність - складає 1,28 проти 1,32 за 2016 рік, але є вищою обласного показника за 2016 рік – 0,93.
Збільшилась на 3,1% кількість операцій , проведених в стаціонарі . За 2017р. в стаціонарах району проведено 1721 оперативних втручання проти 1669 в 2016р. Кількість операцій в стаціонарі на 10 тис. населення – 247,6 проти 239,0 в 2016 році, при обласному показнику 326,7. Число хірургічних операцій в стаціонарі на 10 тис. населення (без шкіри та підшкірної клітковини) 200,8 проти 194,0 за 2016 рік, при обласному показнику 273,6 за 2016рік.
В Долинській ЦРЛ проводяться операції на органах зору з приводу катаракти з імплантацією штучного кришталика – 128 проти 105 за 2016 рік Збільшилась кількість операцій, які проводяться за допомогою лапароскопічної апаратури в хірургічному відділенні Долинської ЦРЛ – проведено всього 36 лапароскопічних операцій при гострих та хронічних холециститах.

ВИКОРИСТАННЯ ДОПОМІЖНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ
За 2017 рік зросла кількість ЕКГ досліджень по району в абсолютних числах 62843 проти 62357 в 2016 році, кількість ЕКГ досліджень на 1000 населення по району 904,1 проти 892,9 за минулий рік і є вище обласного показника за 2016 рік 865,1. Показник використання методів функціональної діагностики на 100 амбулаторних відвідувань збільшився і складає по району 9,2 проти 8,9 за 2016 рік, на 100 вибулих із стаціонару показник використання методів функціональної діагностики збільшився і складає 215,0 ,0 проти 201,9,0 за 2016 рік .
Показник рентген досліджень по району збільшився в стаціонарних умовах до 57,2 проти 47,1 на 100 вибулих із стаціонару, а в амбулаторних умовах зменшився – 3,5 проти 4,5 в 2016 році на 100 амбулаторних відвідувань.
Число рентгенологічних досліджень зменшилось на 15,3% і складає на 1000 населення – 359,6 проти 422,4 за 2016 рік при обласному показнику за 2016 рік 402,3.
Ендоскопічні обстеження в амбулаторних умовах збільшилися до 0,4 на 100 амб. відвідувань проти 0,37 в 2016 році, в стаціонарних умовах збільшилось до 12,6 на 100 вибулих з стаціонару проти 9,6 в 2016 році. Число ендоскопічних досліджень на 1000 населення складає 52,0 проти 45,4 за 2016 рік при обласному показнику за 2016 рік – 56,6.
Лабораторні обстеження в стаціонарних умовах збільшились по району: на 100 вибулих з стаціонару – 3318,9 проти 3025,9 за 2016р. , в амбулаторних умовах також збільшились на 100 амбулаторних відвідувань 107,7 проти 105,5. Число лабораторних аналізів ( без загально-клінічних) на 100 жителів збільшилась і становить 847,1 проти 839,8 в 2016 році при обласному показнику за 2016 рік 947,8.
САНІТАРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА
За 2017 рік в районній пресі опубліковано 124 статей на медико - гігієнічну тематику, в тому числі 57 лікарями і 67 іншими спеціалістами та редакційні. Недостатньо використовуються засоби масової інформації акушер-гінекологами, дерматовенерологами, хірургами, травматологами.
Проведено 29085 бесід, 175 лекцій, 36 відеодемонстрацій , проведено 46 виступів по радіо «Хвиля Гір» та 2 передачі по телебаченню СТБ міста Калуша на медико-гіггієнічну тематику.
Кабінетом санітарної освіти надається консультативна допомога з питань формування здорового способу життя. Розповсюджуються брошури, пам’ятки, буклети по профілактиці туберкульозу, грипу, шлунково-кишкових інфекцій, отруєнь грибами, укусами змій, профілактиці тютюнопаління, СНІДу.

РОБОТА ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН
За 2017 рік кількість звернень громадян збільшилась на 25,0%, надійшло 60 скарг проти 48 за 2016 рік.
Показник кількості звернень громадян на 10 тис. населення складає в 2017 році 8,6 проти 6,9 в 2016 році, при обласному показнику за 2016 рік – 5,8.
Всі звернення розглянуті, відповіді надіслані в департамент охорони здоров’я чи райдержадміністрацію та заявникам. Більшість звернень про покращення медикаментозного забезпечення вирішено позитивно. Для розгляду звернень складені комісії , якими були здійснені виїзди до заявників.